Intersport

Në vitin 1968, 10 organizata të suksesshme kombëtare blerjen erdhi së bashku me një qëllim përfundimtar në mendje: të krijojë një operacion ndërkombëtar të mallrave sportive që i jep klientëve përfitimet plotë, besimin tek shitësit dhe kënaqësinë e plotë të produktit. Kongregacioni në Paris dha jetën për të dhe një botë e re e sportit filloi.